Zgodba o 'kočijažu'

logotip kočijažPred približno 3500 leti so Mezopotamci izumili voz s kolesi. Pred 2000 leti so Rimljani zgradili omrežje odličnih cest, po katerih so vozile konjske vprege. Prve avtobuse zasledimo v 19.stoletju, ko so mesta ob industrijski revoluciji doživela pravi razcvet in so se morali delavci voziti do delovišč in domov. Beseda »bus« izhaja iz latinske besede »omnibus«, kar pomeni »za vsakogar«. Izraz je kar primeren, kajti avtobusi predstavljajo prvo obliko javnega prevoza. 

»Auriga« je beseda latinskega izvora, ki označuje kočijaža, hkrati pa označuje naše glavne dejavnosti, povezane z avtobusi, reklamo in izleti – Gorica (AVRIGO). Znak podjetja je stilizirana podoba Auriga, kočijaža zmagovite kočije, ki je odevan v dolgo tuniko in z desnico drži uzde ter jih z voljo in znanjem namenja v pravo smer. Je simbol ravnovesja, umirjenosti in obvladovanja.

Pomembnejše prelomnice v razvoju družbe:

  • 11.11.1945 - Pokrajinsko avtoprevozniško podjetje - PAP
  • 01.04.1952 - Avtopromet Gorica
  • 15.11.1974 - TOZD Potniški promet in turistična agencija
  • 01.01.1990 - Podjetje za prevoz potnikov v cestnem prometu doma in v tujini GORICA , p.o.
  • 27.05.1996 - Avrigo d.d. Nova Gorica
  • 24.07.2012 - Avrigo d.o.o. Nova Gorica

BusOLDZametki družbe za avtobusni promet in turizem Avrigo d.o.o. segajo v leto 1945, ko se je takoj po osvoboditvi, na pobudo takratnega vipavskega vojnega področja, začel obnavljati promet. Podjetje je takrat premoglo dva avtobusa in pet tovornjakov, tako da so se potniki na nekaterih progah prevažali tako z avtobusi, kot s kamioni.

Podjetje ni imelo ne prostora ne orodja za popravila, zato so slednjega morali najprej izdelati ročno, da so lahko vzdrževali ''vozni park''.

Z združitvijo dveh podjetij: OKAP-a, ki je imel v lasti tovorna vozila in SAP-a, ki se je ukvarjal z avtobusnim prometom, v eno podjetje, je aprila leta 1952 nastalo podjetje Avtopromet Gorica.

Iz skromnih začetkov je Avrigo postal vodilni avtobusni prevoznik v zahodni Sloveniji. Navkljub vsem spremembam v okolju je ohranil svojo podobo in jo razvil v sodobno gospodarsko družbo, usmerjeno k potrebam trga ter organizacijsko in kadrovsko v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Ob desetletnici delovanja podjetja je bilo zapisano

»Popolnoma nova dejavnost pri nas je turizem. S tem problemom smo se začeli ukvarjati posebno zaradi tega, ker nam je jasno, da je vprašanje rednih avtobusnih prog skoraj rešeno, saj vozijo avtobusi že povsod, kjer so ceste za tak promet sposobne. Turizem s čimer moramo računati, če hočemo zagotoviti normalen razvoj podjetja, je posebno v zadnjih letih gospodarska dejavnost z velikimi perspektivami pri nas v Sloveniji, zato smo tudi registrirali podjetje za turistično dejavnost. Prvi koraki so že narejeni. Podjetje ima glede na hitro gradnjo Nove Gorice namen zgraditi v središču sodobno avtobusno postajo z vsemi potrebnimi službami, vključno s turističnim birojem.«

(bilten ob 10 obletnici Avtopromet Gorica 1950-1960)