Soglasje za elektronska obvestila in neposredno trženje

Soglašam, da Avrigo, d.o.o. obdeluje in uporablja moje podatke, ki sem jih vpisal v zgornji obrazec (v nadaljevanju: podatki) za namene obveščanja o novostih, ponudbah, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja družba Avrigo, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah (v nadaljevanju: Obvestila) in neposrednega trženja storitev in produktov družbe Avrigo, d.o.o. Obenem tudi dovoljujem, da Avrigo, d.o.o. moje podatke posreduje naprej tudi družbam Izletnik Celje d.o.o., Adventura holding, d.d. in drugim (trenutnim in bodočim) družbam v skupini Adventura holding (v nadaljevanju: Družbe v skupini AH), in sicer za isti namen (neposredno trženje). Soglašam z obdelavo mojih podatkov s strani družb Avrigo, d.o.o. in Družb v skupini AH in izjavljam, da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene obdelave za potrebe pošiljanja Obvestil ter neposrednega trženja družb Avrigo, d.o.o. in Družb v skupini AH (npr. obveščanje o novostih storitev in produktov). Seznanjen sem, da se lahko kadarkoli odjavim od neposrednega trženja s posredovanjem pisne izjave vsem prej navedenim družbam na naslov Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica. Seznanjen sem, da bodo vse prej navedene družbe z mojo odjavo prenehale uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, razen v kolikor bi iz odjave izhajalo, da se odjavljam zgolj od neposrednega trženja izbranih družb. Seznanjen sem, da se lahko od prejemanja posamezne vrste Obvestil, poslanih s strani družbe pošiljateljice, kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega Obvestila oz. s posredovanjem pisne izjave na naslov Avrigo, d.o.o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica. Seznanjen sem, da se lahko od prejemanja vseh tržnih e-sporočil in/ali SMS sporočil, namenjenih za neposredno trženje storitev (v nadaljevanju: tržna sporočila) družb Avrigo, d.o.o. in Družb v skupini AH kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega tržnega sporočila, posredovanega s strani družbe Avrigo, d.o.o. ali Družb v skupini AH ali s posredovanjem pisne izjave na naslov Avrigo, d.o.o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica. Seznanjen sem, da se z odjavo od tržnih sporočil samodejno odjavim tudi od prejemanja vseh Obvestil. Seznanjen sem, da družbe Avrigo, d.o.o. in Družbe v skupini AH z mojo odjavo od tržnih sporočil prenehajo uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, od družb Avrigo, d.o.o. in Družb v skupini AH pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno prenehajo uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravljajo in obdelujejo oz. uporabljajo družbe Avrigo, d.o.o. in Družbe v skupini AH vsaka v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje ter tudi vsaka v svoji bazi osebnih podatkov prejemnikov e-sporočil in/ali SMS sporočil. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim, ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom, ter da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, ki jim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani. Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih mojih osebnih podatkov:

1. AVRIGO, družba za avtobusni promet in turizem, d.o.o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, matična številka 5143373000, ID za DDV SI52398790,

2. IZLETNIK CELJE  d.o.o. Prometno in turistično podjetje, Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje, matična številka 5143233000, ID za DDV SI22737120,

3. ADVENTURA holding, upravljanje družb, d.d., Beethovnova ulica 7, 1000 Ljubljana, matična številka 6915159000, ID za DDV SI17392071,

s čimer se šteje, da je izpolnjena obveznost zgoraj navedenih upravljavcev osebnih podatkov o obveščanju stranke o podatkih zgoraj navedenih upravljavcev osebnih podatkov, ki osebnih podatkov niso zbrali neposredno od stranke.