Rezervacija

Izpolni naročnik prevoza:

Odgovorna oseba:

Podatki o storitvi prevoza:

Namestitev in prehrano zagotavlja naročnik prevoza
Storitve priskrbi Avrigo

Evropska direktiva 561/2006 izrecno navaja, da so potovalne agencije oz. organizatorji (tudi skupine) potovanja in njeni podizvajalci odgovorni za načrt časa prevoza in kršitve izhajajoč iz nespoštovanja navedene direktive.Naročnik se z naročilom storitve prevoza obvezuje, da bo spoštoval navedbe Evropske direktive 561/2006, katera navaja, da dnevni čas vožnje enega voznika ne sme presegati 9 ur, časovna odsotnost pa 13 ur oz., da čas vožnje z dvema voznikoma ne presega 18 ur dnevno, odsotnost pa 21 ur.

Nadalje se naročnik obvezuje, da bo spoštoval predviden dnevni počitek 11 ur oz. skrajšan počitek 9 ur največkrat 3 - krat tedensko. Pri daljših potovanjih pa po šestih dneh dela en dan počitka ter spoštoval itinerarij. Sprememba ni možna brez predhodne potrditve. Vsakršno spremembo potrdi referentka občasnih prevozov.

Vsakršno odstopanje od navedene poti prevoza in časovnega razporeda pomeni razliko v podani ponudbi in je predmet doplačila (dodatni kilometri, nočne ure, cestnine in cestne takse idr.). Splošna pravila naročila so sestavni del rezervacije storitve prevoza.

Izjava o varovanju in uporabi prejetih podatkov: Vaše podatke, katere posredujete na tej spletni strani, bomo uporabili le za lastne poslovne potrebe (vzpostavitvi našega medsebojnega poslovnega odnosa). Skrbno jih bomo varovali in jih brez vaše predhodne odobritve ne bomo posredovali tretji strani.

Opozorilo: V podanem itinerarju morajo biti predvideni in upoštevani postanki ter podana glavna smer potovanja. V primeru težav pri izpolnjevanju se lahko naročnik posvetuje z referentom za rezervacijo občasnih prevozov. Za javne organe velja plačilni rok skladno z zakonskimi določbami, za vse ostale pa 8 dni razen v kolikor s pogodbo ni drugače dogovorjeno. S podpisom obrazca naročnik potrjuje, da je prebral navodila, jih razumel, se z njimi seznanil in bo navedeno upošteval.